Kursus i Lean

Og hvor mange arbejdspladser skal det så koste, spurgte tillidsmanden for de kontoransatte i vores virksomhed, da jeg i min egenskab af personalechef på vegne af direktionen forelagde en plan for rationalisering af arbejdet på vores kontor for medarbejderne.

Indrømmet, måtte jeg svare, det vil komme til at koste nogle arbejdspladser, men alternativet er langt værre, for hvis vi ikke gør noget, koster det virksomheden livet, og så er det alle arbejdspladser, det kommer til at koste.

Der var dyb tavshed, da jeg redegjorde for vores planer om i første omgang at hyre en erfaren Lean konsulent til at gennemgå arbejdet på kontoret, hvor vi er 18 ansatte. Når det er sket, er det tanken at vi skal gå videre med rationaliseringen ud fra de råd, som den pågældende konsulent kommer med. Vi forestiller os, at vi skal sende et antal nøglemedarbejdere på en egentlig Lean uddannelse, så de løbende kan sikre, at vores arbejdsgange er så hensigtsmæssige som muligt.

Der var bestemt ikke begejstring hos medarbejderne. Det er vel naturligt nok, når beskeden er, at processen i sidste ende kommer til at koste nogle stykker af dem jobbet. Jeg undlod at oplyse om, at direktionen havde fastsat en nedskæring på fire medarbejdere som det absolut nødvendige.

Jeg gjorde mit bedste for at sælge projektet til medarbejderne idet jeg redegjorde for, at sådan et Lean kursus som vist her vil udgøre en form for efteruddannelse, så de er bedre klædt på til fremtidens udfordringer, og jeg kunne da også mærke en vis positiv stemning hos nogle.