Rumslukningsanlæg

electrical, data center, electrical cabinet

Alle, der ved noget om, hvordan man opfører bygninger – store såvel som mindre – taler om, at der bliver stillet store krav til byggebranchen. De ved nemlig, at fra nytår træder en ny lov i kraft: Der skal dæmmes op for CO2 udslip i byggebranchen. Og alle nye bygninger skal have et CO2 regnskab. Det skal dokumenteres, hvor meget en bygning koster pr. m2 på CO2 kontoen. Ja, der er regler for, hvor meget en bygning må koste på den konto. Det er regler, der kan ændres fra år til år. Det kommer helt an på politikerne. Men lige nu handler det om, at vi skal bygge miljøvenligt. Helst uden at gøre skade på det. Store krav, som sikkert vil medføre forandringer i måderne, vi bygger på.

Kravene

På den anden side, så er der også andre krav til bygningerne, som stadig skal overholdes. Og som måske ikke altid er helt kompatible med de nye krav. Derfor skal alle muligheder for at vise, at en ny bygning ikke er miljøskadelig, tænkes ind i de løsninger, som vi skal bygge efter.

Brandsikringen

Et af de strengere krav, som en ny bygning skal leve op til, og som ikke handler om CO2 udslip, er brandsikring. Mange bygninger har brug for særlige og automatiske rumslukningsanlæg. De indeholder måske særligt sensitive rum, hvor der kan være fare for brand. Fx et arkiv, hvor alle sagsmapperne bliver opbevaret. Det kan godt være at det specifikke arkiv er placeret nede i et køligt kælderrum. Men det er ikke sikkert, at kælderrummet er tilstrækkeligt godt ventileret, så det kan modstå den hede, der kan komme på en af de der rigtigt varme sommerdage. Og hvis det går helt galt med heden dernede, så kan der ske det, at papiret, som alle sagsmapperne jo indeholder, antænder sig selv. Det vil være en katastrofe for mange virksomheder, hvis der opstår brand i sådan et lokale. De bør derfor installere et godt – og miljøvenligt – rumslukningsanlæg i det specifikke lokale.

Men hvad er et rumslukningsanlæg egentlig? Ja, er et forholdsvist lille anlæg, der indeholder et kontrolpanel. Det er sådan en mekanisme, der kontrollerer, hvordan selve slukningen foregår.

Avancerede anlæg med Inergen

Rumslukningsanlægget indeholder også detektorer, der kan registrere, at en brand er opstået, og som faktisk sørger for, at branden bliver slået ned. De aktiverer nemlig de trykflasker, der indeholder Inergen, hvorved branden hurtigt bliver slukket. Inergen er i øvrigt miljøvenligt, da det ikke indeholder kemikalier, men udelukkende består af luftarter, som findes naturligt i atmosfæren!

Et godt rumslukningsanlæg indeholder også alarmtableauer, som kan fortæller både hørende og døve medarbejdere, at der er ildebrand, så de kan tage de forholdsregler, som de er blevet instrueret i. Selvfølgelig kommer der også trykflasker med Inergen sammen med rumslukningsanlægget.

Antallet kommer lidt an på hvor stort lokalet er, som det specifikke anlæg skal ’overvåge’. Der kan jo være tale om et lille arkiv, ligesom der også kan være tale om et stort lagerrum. Rumslukningsanlæg indeholder også spjæld til aflastning af det tryk, som kan udvikles et rum, hvori der er brand. Det indeholder naturligvis også dyserne, der spreder Inergen ud og dermed slukker branden.