Fokus på erstatningsret

person writing on brown wooden table near white ceramic mug

Det er sin sag at arbejde som advokat med særligt fokusområde på erstatning. Der findes nemlig så mange forskellige former for erstatning, at der sommetider kan være tvivl om hvilken form for erstatning en kunde skal kræve.

Et eksempel: To håndværkere arbejder på den samme byggeplads. De står på stilladset, men er kommet op at skændes. Den ene langer ud efter den anden, som træder tilbage og skrider på stilladset. Han kommer til skade.

Vold eller arbejdsskade?

Er der tale om en arbejdsskade eller om en voldsgerning, som har medført, at den ene håndværker har pådraget sig en alvorlig rygskade? Skal der søges om arbejdsskade erstatning eller om offererstatning? Hvad vil en erfaren arbejdsskade advokat råde den stakkels beskadigede håndværker til?

Kan det bevises, at den håndværker, som langede ud, virkeligt ramte sin kollega? Kan det tænkes, at den beskadigede ikke ville være skredet, selvom der ikke var uenighed imellem de to?

Det er vist umuligt at besvare lige nu. Vi ved dog følgende: Der var uenighed og spænding imellem de to håndværkere. Den en langede ud efter den anden. Den anden faldt og har nu udsigt til et langt ophold i sengen og derefter endnu flere udgifter til genoptræning og eventuelt nyt udstyr i hjemmet, da ryggen nok ikke vil kunne klare håndværkerjobbet længere.

Hvad siger advokaten

Hvad vil advokaten, der har speciale i offererstatning sige? Vil han sige, at det er uretfærdigt, at en håndværker, der har brugt store armbevægelser, men ikke mere end det, skal betale hele erstatningen?

Eller vil arbejdsskade advokaten tale forsikringsselskabets sag og mene, at hele erstatningen skal tilkendes som offererstatning? Omvendt, vil det være ok, hvis arbejdsskade advokaten får presset hele erstatningskravet over på arbejdsgiverens forsikringsselskab?

Der var jo tale om en ulykke på et stillads, hvor en af de ansatte skred – og faldt – og kom til skade! Hvornår er der tale om svindel? Hvornår er der tale om, at reglerne bliver bøjet? Og hvordan skal advokaterne forholde sig?

Kan de indgå et forlig? Sådan noget i stil med at blive enige om hvor stort et beløb, der skal kræves erstatning for – og så dele det i to – 50-50? Ja, det er jo et spørgsmål, som det faktisk kunne være ret interessant at få et klart og entydigt svar på.

Der sker jo massevis af ulykker – på arbejdspladser, i trafikken, derhjemme, hvor spørgsmålet om erstatning og hvor pligten til at betale erstatning ligger, kan være rigtigt svært at definere.

Om det er en arbejdsskade, en trafikulykke eller et overfald, du har været udsat for, så er det sikkert, at du skal have erstatning.

Altid brug en erfaren erstatningsadvokat

Så det er måske en god idé, hvis du først henvender dig til en god erstatningsadvokat, som kan hjælpe dig med at kaste lys over, hvilken form for erstatning, der skal stilles krav om.

Det kan være, at du skal have arbejdsskade erstatning. Det kan være, at du også skal have offererstatning. Og hvordan skal disse to former for erstatning prioriteres? Kan de prioriteres?

Din erstatningsadvokat kan og skal vejlede dig, så du ikke bliver snydt – men heller ikke kan blive beskyldt for at have snydt andre.