Erstatning

En af chaufførerne i mit firma var ude for et færdselsuheld for et par måneder siden. Den varevogn, han kørte, blev ramt bagfra af en uopmærksom bilist, der åbenbart havde overset, at et lyssignal viste rødt. Det var en lettelse for både hans kolleger og mig, at han tilsyneladende ikke kom noget til ved uheldet, men bilen blev ret alvorligt skadet.

Men nogle dage efter uheldet begyndte chaufføren at klage over smerter i nakken, og han var nødt til at tage til læge. Dagen efter ringede han om morgenen og fortalte, at lægen havde beordret ham i seng i to dage, hvorefter han igen skulle til lægen for at få kontrolleret, om det kunne være en piskesmældsskade, han havde pådraget sig ved trafikuheldet.

Lægen bedømte det senere til netop at være et piskesmæld, og da uheldet var sket i arbejdstiden, ringede jeg til firmaets advokat for at forhøre mig, hvordan han kan søge erstatning for piskesmæld. Advokaten rådede mig til at få sagen anmeldt som en arbejdsskade, og dertil mente han også, at det var relevant at rejse et erstatningskrav mod den bilist, der havde forårsaget uheldet.

Det viste sig, at den pågældende bilist er hjemmehørende i  Hjørring, og min egen advokat fandt det derfor mest praktisk, hvis jeg kunne finde en god advokat i Hjørring til sagen, for det er langt nemmere at gennemføre sådan en sag for en lokal advokat. Selv kunne min advokat ikke anbefale nogen bestemt, men han mente også, at sagen var ganske ukompliceret, så det betød ikke så meget, hvem jeg bad om at føre sagen.

Jeg kender ikke til nogen advokater i Hjørring, så jeg søgte hjælp på internettet og fandt også et firma, der gerne påtog sig opgaven. Jeg har fortalt min chauffør, at hans piskesmæld er anmeldt som en arbejdsskade til Arbejdsskadestyrelsen, og jeg har også nævnt for ham, at firmaet har hyret en advokat til at rejse et erstatningskrav mod den bilist, der påkørte ham. Det blev chaufføren meget glad for at høre, for han har stadig en del smerter i nakken, men dog ikke værre end at han er vendt tilbage til arbejdet igen.

Egentlig forventer jeg ikke noget særligt i forhold til Arbejdsskadestyrelsen, for jeg har hørt om mange eksempler på, at det er meget vanskeligt at få godkendt netop piskesmæld som en arbejdsskade, fordi skaden er så lidt håndgribelig. Det er meget lettere, hvis man har brækket et eller andet, men jeg har absolut ingen mistanke om, at min chauffør bare simulerer for at score en erstatning.

Forleden dag hørte jeg fra min erstatningsadvokat i Hjørring ( http://www.hjulmandkaptain.dk/privat/erstatning-for-personskade.aspx ), at han nu havde rejst en sag mod bilistens forsikringsselskab, som ikke umiddelbart havde indvilget i at betale en erstatning til min chauffør. Hjørring-advokaten har i sit krav ikke sat beløb på erstatningens størrelse, for det vil helt sikkert gøre det vanskeligere at vinde sagen.

For min chaufførs skyld håber jeg meget på, at han kan få noget erstatning for sine problemer med nakken, men det er nok en sag, der kan trække længe ud.